Asscher nuanceert AOV-uitzending Radar

1

Minister Asscher heeft geen aanwijzingen dat verzekeraars structureel te kort schieten bij de claimbeoordeling van de AOV. Dat schrijft hij de Tweede Kamer. De Kamerbrief volgt op een verzoek van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij vroeg het kabinet om een oordeel over de AOV-uitzending van Radar eind januari.

In het tv-programma kwamen twee advocaten en Zelfstandigen Bouw aan het woord. Volgens hen lijkt er sprake te zijn van een trend: heel vaak keren AOV-verzekeraars niet uit richting zelfstandigen en het probleem lijkt toe te nemen.

AFM-onderzoek

In de Kamerbrief verwijst Asscher naar een onderzoek van de AFM uit 2011. De toezichthouder onderzocht destijds het uitkeringsgedrag van verzekeraars, en dan specifiek op het gebied van AOV’s. “Uit dit onderzoek bleek juist dat verzekeraars veel waarde hechten aan een zorgvuldige afhandeling van claims. De AFM had geen aanwijzingen dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van AOV-claims. Nadien heeft mij geen informatie bereikt – bijvoorbeeld op basis van gegevens van het Kifid – waaruit zou blijken dat verzekeraars structureel te kort schieten bij de claimbeoordeling van de AOV”, schrijft de minister aan de Kamer.

Weinig Kifid-klachten

Ook het Verbond van Verzekeraars liet eerder al weten het probleem niet zo te zien. “In zijn algemeenheid zijn er relatief weinig klachten over het al dan niet toekennen van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Het aantal zaken dat bij het klachteninstituut Kifid wordt aangemeld en gegrond wordt verklaard blijft beperkt tot circa honderd per jaar op in totaal meer dan 280.000 verzekerden. Veruit de meeste uitkeringen (vorig jaar in totaal 35.000) geven geen aanleiding tot meningsverschillen of juridische procedures.”

Diverse acties ondernomen

In de Kamerbrief schrijft Asscher ook dat verzekeraars vorig jaar juist verschillende acties hebben ondernomen om de uitvoering te verbeteren. “Zij hebben de gezondheidsverklaring – die bij het aangaan van een AOV wordt ingevuld – verduidelijkt. Voorts hebben zij het recht op het vragen van een second opinion geregeld – terwijl dit recht bovendien expliciet wordt vermeld in de informatievoorziening. Daarnaast heeft de geschillencommissie van het Kifid medici toegevoegd als lid van de commissie, om klachten over de medische beoordeling goed af te kunnen handelen.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.