ASR: ‘Focus op duurzame waardecreatie’

0

ASR presenteert vandaag een update van de strategie en de nieuwe middellangetermijn doelstellingen voor 2022-2024. Centraal in de strategie en de nieuwe (niet-)financiële doelstellingen staat duurzame waardecreatie voor alle stakeholders.

De verzekeraar verwacht dit jaar de doelstellingen zoals deze zijn vastgesteld in 2018 in belangrijke mate te realiseren. CEO Jos Baeten (foto): “De komende jaren bouwt ASR voort op de succesvolle strategie van 2019-2021, met nieuwe ambitieuze financiële en niet-financiële doelstellingen, die ertoe moeten bijdragen dat wij tot de meest duurzame verzekeraars van Europa behoren.”

Gedisciplineerde uitvoering

Jos Baeten: “We zijn zeer tevreden over de duurzame waardecreatie die we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Dankzij een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie verwachten we onze doelstellingen voor de middellange termijn te bereiken of zelfs te overtreffen. Onze sterke balans stelt ons in staat om met succes organische groei te realiseren en te groeien door gerichte overnames. De waardering van onze klanten en het intermediair is toegenomen, evenals de betrokkenheid van onze medewerkers. Daarnaast dragen wij nadrukkelijk bij aan een meer duurzame samenleving, bijvoorbeeld met onze impact investeringen en ASR Vitality waarmee wij dagelijks bewegen en gezonde levensstijl aanmoedigen. We zijn blij met de erkenning die ASR hiervoor krijgt. Dit past bij onze ambitie om een van de meest duurzame verzekeraars in Europa te zijn.”

Ambitieuze doelstellingen

“Onze sterke prestaties van de afgelopen jaren en ons vertrouwen in onze strategie vormen de basis voor zowel de ambitieuze financiële en de niet-financiële doelstellingen voor de periode 2022 – 2024. De strategie voor de komende jaren is een aanscherping van de huidige succesvolle strategie, een evolutie en geen revolutie.”, zegt Baeten. “We zien nadrukkelijk mogelijkheden voor winstgevende groei in Schade, Inkomen, Asset Management en Pensioenen DC. De doelstelling voor de combined ratio hebben we aangescherpt naar 93-95%. Daarbij verwachten we jaarlijks 3-5% groei van de premies bij Schade en Inkomen te realiseren. In het segment Leven verwachten we een stabiel operationeel resultaat van meer dan 700 miljoen euro voor de komende jaren, waarin het effect van de geleidelijke uitloop van de Individueel leven-portefeuille is meegenomen. Daarnaast verwachten we dat onze fee-based bedrijfsonderdelen goed blijven presteren en meer dan 80 miljoen euro operationeel resultaat zullen realiseren in 2024.”

Energietransitie

Baeten: “Met onze duurzame beleggingsportefeuille willen we actief bijdragen aan de energietransitie. We hebben ons daarbij tot doel gesteld de CO2 footprint van onze beleggingen in 2030 met ten minste 65% te verlagen ten opzichte van 2015. ASR is aangesloten bij het Net Zero Asset Managers initiatief en heeft daarbij de doelstelling om de beleggingsportefeuille koolstofarm te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast richten we ons met impact investeringen op beleggingen die ook sociaal rendement opleveren en daarmee onze positieve bijdrage aan de maatschappij vergroten. In 2024 willen we ten minste 4,5 miljard euro aan impact investeringen op de balans hebben staan. Om onze rol van duurzame verzekeraar verder te onderstrepen hebben we ons recentelijk aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Hierbij hebben we ons gecommitteerd om de CO2-footprint van onze verzekeringsverplichtingen terug te brengen naar net-zero in 2050.”

Overnames

“Bij de uitvoering van onze strategie blijven we vasthouden aan onze strikte financiële discipline, waarbij waarde boven volume een belangrijk uitgangspunt is”, zegt Baeten. Aandacht voor het beheersen van kosten en financiële soliditeit is essentieel voor het voortzetten van onze sterke prestaties. Het behoud van een sterke balans met financiële flexibiliteit biedt ruimte voor winstgevende groei. We blijven kapitaal verantwoord inzetten. Voortbordurend op de succesvolle overnames in de afgelopen jaren blijven we de mogelijkheden voor overnames van met name van kleine en middelgrote verzekeraars en het consolideren van levenportefeuilles actief nastreven. Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende inzet van kapitaal zullen we, onder voorwaarden, kapitaal aan aandeelhouders teruggeven.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.