ASR: ‘Beperkte impact Covid-19 op resutaat’

0

ASR verwacht een beperkte impact van Covid-19 op het operationeel resultaat in het eerste kwartaal 2020. Het operationeel resultaat in Q1 2020 bedroeg 184 miljoen euro (Q1 2019: 208 miljoen), inclusief 13 miljoen aan claims vanwege de februaristorm en de negatieve impact van 18 miljoen vanwege de coronacrisis, waarvan 12 miljoen voor het versterken van de reserves voor beleggingsverzekeringen en  6 miljoen bij Arbeidsongeschiktheid (AOV).

CEO Jos Baeten: “In deze uitzonderlijke tijden is het welzijn van onze klanten en werknemers, hun partners en gezinnen onze belangrijkste zorg. Als toonaangevende Nederlandse verzekeraar is ASR er in deze uitdagende periode alles aan gelegen haar klanten te helpen en om alles in het werk te stellen om de crisis in Nederland te boven te komen. Zo helpen wij bijvoorbeeld klanten die door de Covid-19 crisis om een tijdelijke pauze van de betaling van premies, hypotheek en huur hebben gevraagd. Dit heeft invloed op onze omzet. Niettemin zijn wij van mening dat wij hiermee juist handelen, onze klanten kunnen behouden en de klanttevredenheid kunnen verhogen. We zijn probleemloos overgestapt op volledig thuiswerken en we zijn zeer verheugd om te zien dat al onze bedrijfsonderdelen hun diensten aan onze klanten ongestoord blijven leveren.”

Te vroeg

“Over het algemeen zijn wij tevreden met de resultaten over het eerste kwartaal, waarop de gevolgen van de coronacrisis slechts een beperkte invloed hadden. Wij verwachten een verdere negatieve invloed voor de rest van het jaar, maar het is nog te vroeg om een realistische en betrouwbare inschatting te maken van de uiteindelijke impact van de crisis op onze financiële resultaten. Dit hangt af van een aantal factoren, waaronder de mate en duur van het effect op onze business en de impact op de wereldwijde economie en financiële markten”, aldus Baeten.

Leven

“Op basis van de huidige kennis en inzichten verwachten wij dat de Covid-19 crisis zowel een positieve als een negatieve impact zal hebben op onze activiteiten en financiële resultaten”, zegt Baeten. “In het segment Leven denken wij dat de verzekeringsrisico’s bij Pensioenen, Individueel Leven en Uitvaart per saldo meer langlevenrisico bevatten. Over het geheel genomen verwachten we dat de negatieve impact vanwege sterfte voor Individueel leven en Uitvaart wordt gecompenseerd door de baten bij Pensioenen. Het Levensegment vertegenwoordigt het grootste deel van de beleggingsportefeuille en we verwachten dat dit het segment is waar de daling van de financiële markten gevolgen zal hebben. Vooral als gevolg van afwaarderingen en herwaarderingen, maar ook als gevolg van lagere directe beleggingsopbrengsten.”

Schade en Zorg

Baeten: “In het segment Schade zien we bij de verschillende productlijnen een tegenovergesteld beeld en soms binnen de productlijnen compenserende bewegingen. AOV lijkt de productlijn te zijn waarvoor de lock down en social distancing de meest directe impact hebben. Aan het begin van de lock down zagen we een toename in het aantal claims, dat pas recent een afname laat zien. Deze claims kunnen niet goed beoordeeld worden gegeven het feit dat de regels voor social distancing dit bemoeilijken en re-integratieprogramma’s vertraging oplopen. Bij de Zorgactiviteiten verwachten we hogere Covid-19-gerelateerde claims in verband met ziekenhuisopnames van onze klanten. Dit wordt deels gecompenseerd door minder claims voor reguliere medische behandelingen. Wij denken echter dat dit weer naar de normale situatie zal terugkeren en dat er een inhaalslag komt voor reguliere behandelingen. Bij P&C heeft de claimsratio geprofiteerd van bijvoorbeeld het tijdelijke effect van minder schades doordat door de lock down het dagelijkse woon-werkverkeer sterk is gereduceerd. Bij reisverzekeringen zien we iets meer claims, met name vanwege de annuleringsverzekeringen voor vakanties, voor die klanten die deze optionele, aanvullende dekking hebben gekozen. Onze fee-genererende vermogensbeheeractiviteiten kunnen invloed ondervinden van marktbewegingen die de fees van vermogensbeheer voor derden kunnen aantasten.”

Doelstelling overtroffen

“Wij zijn verheugd over de groei van de bruto geschreven premies in het eerste kwartaal, die met 18% zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de groei in zowel het segment Schade als het segment Leven. De 7,6% autonome groei in P&C en AOV samen overtreft de doelstelling van 3-5% voor de middellange termijn. Als gevolg van Covid-19 verwachten we dat deze groei in de rest van dit jaar zal afvlakken”, aldus Baeten. “Onze hypotheekportefeuille is goed beschermd, want 40% is NHG (d.w.z. met overheidsgarantie) en de gemiddelde verhouding van de lening ten opzichte van de waarde (‘loan-to-value’) is 74%. Uiteraard kunnen wij ook te maken krijgen met faillissementen en herwaarderingen in de beleggingsportefeuille, bijvoorbeeld in vastgoedbeleggingen, maar wij voelen ons comfortabel met de samenstelling en de kwaliteit van onze beleggingsportefeuille.”

Negatief effect

Baeten: “Gezien deze effecten op de activiteiten verwachten we een negatief effect op het operationeel resultaat dit jaar. Onze eerdere verwachting voor 2020 was dat het moeilijk zou zijn om de recordresultaten van 2019 te evenaren Hoewel het onzeker blijft, denken we op dit moment dat het operationeel resultaat voor dit jaar dichter bij het resultaat van 2018 zal komen te liggen. Tegelijkertijd houdt onze organische kapitaalgeneratie goed stand. Op basis van de huidige kennis is het op dit moment niet nodig om onze middellangetermijndoelstelling van 500 miljoen euro voor 2021 te wijzigen.”

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.