Aon: ‘Invoering Wtp is een grote stap vooruit voor de pensioensector’

0

Aon zegt verheugd te zijn dat de Eerste Kamer positief heeft gestemd over de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

“Wij denken dat de overgang naar het nieuwe stelsel een stap voorwaarts is”, zegt Frank Driessen (foto), CEO Wealth Solutions Aon Nederland. “Hoewel er nog vragen leven bij onderdelen van de wetgeving, past het nieuwe contract beter bij deze tijd en de veranderde maatschappij. De nieuwe wet biedt werkgevers de ruimte om hun medewerkers meer zeggenschap te geven over de invulling van de arbeidsvoorwaarden salaris en pensioen.”

Pensioenfondsen

“In het huidige stelsel zijn met name voor pensioenfondsen bepaalde knelpunten ontstaan”, zegt Driessen. “Zo werd er door pensioenfondsen jaren niet geïndexeerd, maar ook niet gekort. Daarnaast is het draagvlak voor de doorsneepremiemethodiek verdwenen, mede omdat deelnemers niet meer hun hele loopbaan bij één werkgever binnen één sector doorbrengen. Wij verwachten dat met het nieuwe stelsel de belangrijkste knelpunten worden opgelost. Maar wij zien ook dat met name de transitie naar het nieuwe stelsel erg complex is geworden. Daarom wordt het een grote uitdaging om deelnemers daarin mee te nemen.”

Opvallende wijzigingen

De Eerste Kamer mag dan uiteindelijk hebben ingestemd met de nieuwe wet, op het laatste moment zijn nog wel enkele opvallende wijzigingen voorgesteld om uit te werken in nadere wetgeving. Driessen: “De eerste is dat de transitieperiode is opgerekt naar 1 januari 2028. Dit betekent dat er best verschillen kunnen ontstaan in hoe de overgang uitpakt voor verschillende deelnemers. Zit iemand bij een fonds dat al op 1 januari 2025 overgaat of bij een fonds dat pas op 1 januari 2028 overgaat? Dan kan de wereld er heel anders uitzien en dus ook het kapitaal dat een werknemer meekrijgt bij invaren. Om steun van de Eerste Kamer te verkrijgen is er de intentie voor voortzetting en verruiming van de RVU-regeling uitgesproken. Daarnaast komt er een regeringscommissaris die toeziet op de transitie en wordt er gewerkt aan een geschilleninstantie voor de pensioensector.”

Communicatie is essentieel

Met de introductie van de Wtp worden nieuwe en aangescherpte communicatievoorschriften van kracht. In plaats van ‘informeren over’ spreekt de nieuwe wet over ‘de begeleiding van keuzes’ van de deelnemer en werknemer. Ook voor werkgevers betekent dit een extra verantwoordelijkheid. Al met al zal communicatie essentieel zijn. Daar is de pensioenmarkt volgens Driessen inmiddels ook van doordrongen: “Dat het allemaal best lastig te doorgronden is, onderschrijven wij ook. Het is daarom van belang dat deelnemers goed geïnformeerd en begeleid worden bij en ook ná de transitie. Wij pleiten er voor dat deelnemers het recht krijgen op een persoonlijk gesprek om geïnformeerd te worden over hun persoonlijke pensioensituatie.”

Invaren bij pensioenfondsen

Bijzonder is dat alle huidige pensioenaanspraken en pensioenrechten collectief en volledig ingebracht worden in het nieuwe systeem, zonder instemming van de rechthebbenden. Driessen: “Dit wordt ‘invaren’ genoemd. Of invaren voor iedere deelnemer positief uitpakt, is niet zeker. Het zal lastig worden voor sociale partners en ook pensioenfondsbesturen om hier evenwichtige afspraken over te maken. Het is daarom van belang om voldoende tijd te nemen voor dit proces en het zorgvuldig te doorlopen.”

Snel in actie komen

Nu de wet een feit is moeten er volgens Driessen meters gemaakt worden. “Volgens de huidige planning moeten alle bedrijven in 2028 de overstap hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. Het is verstandig om snel in actie te komen. Niet alleen om de overgang goed voor te kunnen bereiden, maar ook om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de nieuwe pensioenregeling biedt. Dit is het moment om de twee duurste arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioen) te herijken. De nieuwe pensioenregeling kan heel gericht worden ingezet voor het financieel welzijn van werknemers. Belangrijk, want daarmee vergroten werkgevers de betrokkenheid, vitaliteit en veerkracht van hun medewerkers.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.