Ambitieus plan maakt eerste fase advies toegankelijker

0

Aegon-directielid en Topvrouw van het Jaar Ingrid de Graaf overhandigde vandaag het ‘Actieplan Financiële Zelfredzaamheid’ aan OCW-minister Van Engelshoven. Het actieplan wordt breed gedragen in de branche en is tot stand gekomen op basis van dialoogsessies met tal van partijen.

In het actieplan staan onder meer initiatieven om Nederlanders -met name vrouwen- te helpen meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën, bijvoorbeeld bij scheiding. Het initiatief wordt ondersteund door onder anderen Van Bruggen Adviesgroep, Yellowtail, Figlo, Mediatorsfederatie Nederland (MfN), Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), Mabelle Mulders (Scheiding Geregeld), Settlement Scheidingsadviseurs, WOMEN Inc. en Aegon.

Concrete afspraken

In het actieplan zijn op drie terreinen concrete afspraken gemaakt met deze partijen om de financiële zelfredzaamheid van mensen te vergroten:

  • Inzicht in lange termijn effect convenantafspraken wordt makkelijker en sneller

Aegon heeft met ondersteuning van de softwareontwikkelaars Yellowtail en Figlo een nieuwe digitale tool ontwikkeld. Deze tool brengt de financiële gevolgen van impactvolle levensgebeurtenissen (zoals een scheiding) in kaart en geeft, vóórdat het definitieve scheidingsconvenant wordt getekend, inzicht in de mogelijke langjarige financiële gevolgen voor beide partners. Aegon stelt het ontwikkelde format dat ten grondslag ligt aan de tool belangeloos beschikbaar aan alle financiële adviseurs die hiervan gebruik willen maken.

  • Eerste fase advies toegankelijker voor mensen met smalle beurs; adviescapaciteit beschikbaar

Aegon en Van Bruggen Adviesgroep starten een pilot die zich vooral richt op de eerste fase van advies; de vaak tijdrovende klus van inzicht en overzicht bieden. Tijdens deze pilot zal in het komende halfjaar onderzocht worden wat er nodig is om advies –zonder verdere productbemiddeling- beter toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Beide partijen stellen 1% van hun adviescapaciteit ter beschikking om deze doelgroep te helpen inzicht en overzicht te krijgen.

  • Gezonde werknemers: tijdig herkennen van werknemers met schulden

Aegon werkt met verschillende experts aan een evidence based richtlijn voor die bedrijfsartsen, huisartsen en HR professionals moet helpen ‘financiele klachten’ tijdig te signaleren en daarop actie te ondernemen. Eerder dit jaar maakte het concern in haar CAO al afspraken om de eigen medewerkers te helpen met hun financiële fitheid.

Brede input

Onder andere het Nibud heeft zijn inzichten over hoe consumenten met geld omgaan ingebracht. Maar ook partijen zoals de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI), Wijzer in Geldzaken, HEMA en lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann, hebben actief meegedacht over de inhoud van het actieplan.

Topvrouw van het Jaar

Dit actieplan vormt het sluitstuk van het jaar waarin De Graaf Topvrouw van het Jaar was. Zij is al jaren betrokken bij dit thema en heeft haar Topvrouw-titel ingezet om op dit onderwerp samen met andere partijen tot concrete acties te komen. En dat is hard nodig. Van de Nederlandse vrouwen van 20-64 jaar is volgens De Graaf maar 54% economisch zelfstandig.

De Graaf: “We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemieën en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we vrouwen niet alleen helpen meer regie krijgen over hun eigen leven maar ook schulden voorkomen.”

Geen totaal-plan

Het Actieplan moet volgens De Graaf niet worden gezien als een totaal-plan om het probleem op te lossen. “Het actieplan kent drie speerpunten waarop Aegon en de samenwerkingspartners zelf tot actie kunnen overgaan om de problematiek aan te pakken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.