Akkoord over cao Verzekeringsbedrijf

0

Het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn een akkoord gekomen voor een nieuwe cao Verzekeringsbedrijf. De cao gaat in per 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. De cao-partijen zeggen tevreden te zijn dat zij na de opschorting van de onderhandelingen eind 2021, na heroriëntatie tijdens de feestdagen, tot een akkoord zijn gekomen.

Ten eerste is er overeenstemming bereikt over een salarisverhoging: 2,75% per 1 februari 2022 en 2,75% per 1 januari 2023. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die volgens de partijen passen bij de huidige tijd en ontwikkelingen. Zo komt er een modelregeling voor Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW) die door verzekeraars gebruikt kan worden bij de uitwerking van de TPOW-regeling in de cao.

Regenbooggezinnen

De nieuwe cao bevat ook een afspraak over verlof van regenbooggezinnen en transitieverlof bij geslachtsverandering om bij te dragen aan een inclusieve maatschappij en verzekeringssector. Verder wordt de Werkcode nader uitgewerkt, dit vanuit het gedachtegoed van de op 10 december 2019 door diverse partijen ondertekende Werkcode voor één arbeidsmarkt voor alle werkenden.

Arbocatalogus en Werkdruktemeter

Ook zijn er afspraken gemaakt over de continuering van paritaire werkzaamheden (zoals de Arbocatalogus en Werkdruktemeter), het instellen van een Werkgroep Pensioen en Werkgroep Functie- en loongebouw en de aanpassing van de RVU-regeling. Medewerkers kunnen drie jaar voor hun AOW stoppen met werken en ontvangen van de werkgever in die periode een bedrag dat gelijk staat aan de AOW. Dit laatste wordt toegevoegd aan het huidige cao-artikel, maar ook dat dat voor parttimers naar rato is en een referte-eis van minimaal 10 dienstjaren bij de werkgever. In het onderhandelingsresultaat wordt verder voorgesteld om de private aanvulling 3e WW-jaar (PAWW) te continueren, waarbij cao-partijen zich jaarlijks door Stichting PAWW nauwkeurig laat informeren over het gebruik van deze regeling.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.