AFM: ‘Wat wil de Nederlander weten over zijn pensioen?’

0

De meeste Nederlanders willen uitgebreide informatie ontvangen over hun pensioen om de vraag te beantwoorden of ze actie moeten ondernemen om dit aan te vullen. 61% wil in dat geval weten wat hun opgebouwde pensioen is, wat het pensioen is dat ze kunnen bereiken én hoe het opgebouwde pensioen berekend is. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Consumentenmonitor van de AFM.

In het onderzoek kregen respondenten drie brieven te zien met informatie over het inkomen na pensionering. Op de vraag ‘Welke brief zou u gebruiken als u wilt weten of u op korte termijn actie moet ondernemen om uw pensioen aan te vullen?’ koos 61% van de respondenten voor de meest uitgebreide pensioenbrief, 28% voor de variant met zowel het te bereiken als het opgebouwde pensioen en 10% zei voldoende te hebben aan de brief met alleen het te bereiken pensioen.

Nauwelijks geïnteresseerd in risico’s

Als mensen in algemene zin informatie ontvangen over hun pensioen, zijn zij vooral geïnteresseerd in het opgebouwde pensioenkapitaal en het pensioen dat zij persoonlijk kunnen bereiken. Respectievelijk 83 en 73% van de consumenten plaatst deze onderwerpen in hun top drie. De respondenten blijken minder geïnteresseerd te zijn in informatie over bijvoorbeeld hun premie, het nabestaandenpensioenen en hun arbeidsongeschiktheidspensioen. Informatie over de risico’s staat onderaan de lijst.

Nieuw pensioenstelsel belangrijk

“Een van de elementen van het nieuwe pensioenakkoord is juist dat risico’s en keuzes meer bij de individuele deelnemer worden gelegd. Ook zullen er geen ‘aanspraken’ meer zijn. Het pensioen beweegt sneller mee met de economie, waardoor het jaarlijks gereserveerde vermogen voor pensioenuitkeringen sneller kan schommelen. De AFM vindt het belangrijk dat deelnemers begrijpen hoe zij de gecommuniceerde pensioeninformatie- en bedragen moeten interpreteren en dat deze de juiste verwachtingen wekken. Dat bevordert de transparantie en daarmee het vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel”, aldus de toezichthouder.

Tijdig, correct en begrijpelijk

“De behoeften van deelnemers, zoals die in ons onderzoek naar voren komen, sluiten aan bij de toezegging van het kabinet om deelnemers in het nieuwe pensioenstelsel jaarlijks inzicht te geven in welke premie er wordt ingelegd, wat het voor de uitkering gereserveerde vermogen is en hoeveel pensioen zij kunnen verwachten. Tijdige, correcte en begrijpelijke informatie over de hoogte en ontwikkeling van het pensioen is relevant voor de financiële planning van deelnemers en vormt de basis voor het maken van keuzes. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor pensioenuitvoerders om deelnemers te begeleiden bij het maken van keuzes”, schrijft de AFM.

Meer informatie leidt niet altijd tot betere keuzes

De toezichthouder: “Uit de gedragswetenschappen is bekend dat mensen verwachten dat meer informatie leidt tot betere keuzes. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd het geval, omdat meer informatie vaker leidt tot verwarring en onbegrip en demotivatie om informatie te lezen, waardoor ze juist minder passende keuzes maken. Om te achterhalen welke informatie mensen daadwerkelijk kan helpen bij hun keuze, is vervolgonderzoek nodig.”

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.