AFM waarschuwt voor mix consumptief-hypothecair

1

De AFM vindt het niet verstandig om de bijkomende kosten van een hypotheek consumptief te financieren, als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren.

De AFM zegt signalen te ontvangen dat adviseurs consumenten adviseren de kosten die samenhangen met de aankoop van een woning consumptief te financieren. De AFM roept financiële dienstverleners op hier terughoudend in te zijn, ook al is het niet verboden.

Als in uitzonderlijke situaties toch op verantwoorde wijze een consumptief krediet kan worden verstrekt in aanvulling op een hypothecair krediet, dan spreekt het volgens de toezichthouder voor zich dat de lasten van dit consumptief krediet worden meegenomen bij het bepalen van de maximale leenruimte van de hypotheek. “Dit zou het geval kunnen zijn als de lasten van de hypotheek substantieel lager zijn dan de maximale hypotheeklasten”, aldus de AFM

Harmonisatie kredietnormen

Uit consumentenonderzoek van de AFM blijkt dat 12% van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Het is op dit moment vanuit verantwoorde kredietverlening niet verboden om naast een maximale hypotheek een consumptief krediet af te sluiten. Maar door verschillen tussen de leennormen voor een hypotheek en een consumptief krediet is het in een aantal situaties mogelijk om bij een maximale hypotheek nog een consumptief krediet af te sluiten. De AFM is op dit moment met vertegenwoordigers van kredietverstrekkers in gesprek over het harmoniseren van de kredietnormen.

Voor hypotheekaanbieders zijn de normen voor verantwoorde kredietverlening vastgelegd in de Tijdelijke Regeling hypothecair krediet. De leennormen voor consumptief krediet zijn niet verder uitgewerkt in wettelijke regelingen.

Bescherming tegen restschulden

De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning bedraagt momenteel 102% en wordt in 2018 verlaagd tot 100%. Door deze maatregelen moeten consumenten bij de koop van een woning vaker eigen geld inbrengen voor de financiering van de bijkomende kosten. “Met de geleidelijke verlaging van de maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning is beoogd de consument beter te beschermen tegen het restschuldrisico in de eerste jaren van de hypotheek. Het consumptief meefinancieren van bijkomende kosten beperkt dit risico niet.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.