AFM verliest haar geloofwaardigheid

0

De stijgende toezichtkosten met 4,9%, de uitbreiding van het personele bestand met 40 fte en de groeiende machtspositie van de AFM, staan volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink ver af van de marktontwikkelingen.

De AFM verliest volgens Herdink op dit vlak haar geloofwaardigheid. Per brief heeft Herdink de Vaste Kamercommissie voor Financiën gevraagd om de ontwikkelingen bij de AFM via een Kamerdebat nader te onderzoeken. CFD vindt dat de taken van de AFM beperkt moeten worden tot een primaire uitvoerende taak, dit om de toezichtkosten voor financieel adviesbedrijven beheersbaar te houden.

Herdink: “In ogenschouw nemende dat hele buitendiensten zijn opgedoekt en de markt voor complexe producten op sterven na dood is, bevreemdt het CFD te meer dat de toezichthouder tegen alle ontwikkelingen in maar blijft doorgroeien als een groeidiamant. De stijging van de toezichtkosten zouden nog te rechtvaardigen zijn, indien deze evenredig waren aan de toename van het aantal adviesbedrijven en het aantal aangiftes tegen financiële ondernemingen. Paradoxaal is dat de toezichtkosten geen gelijke tred houden met deze ontwikkeling.”

Machtsbolwerk
CFD stelt tevens vast dat met het intrekken van de overheidssubsidie de concentratie van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht bij de AFM groter lijkt dan ooit. Een concentratie van politieke macht bedreigt volgens CFD de individuele vrijheid en de rechtsbescherming van bedrijven die onder het toezicht vallen. CFD vraagt de Kamerleden te onderzoeken of via een AMvB de ingetrokken overheidssubsidie opnieuw kan worden toegekend.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.