AFM trekt vergunning Visie Verzekeringen in

0

De AFM heeft de vergunning ingetrokken van Visie Verzekeringen in Hilversum, omdat het niet zorgde voor een integere bedrijfsuitoefening. Zo informeerde zij klanten niet goed en verdiepte zij zich onvoldoende in haar klanten. Ook werd Visie in de praktijk aangestuurd door een persoon die niet door de AFM was getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Visie moest haar financiële dienstverlening direct staken en haar activiteiten binnen drie maanden afwikkelen.

Klanten werden door Visie gebeld voor het maken van een afspraak bij hen thuis. Veel van deze klanten hadden in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten en kregen van Visie het advies om deze verzekering over te sluiten naar andere beleggingsproducten. Voordat Visie klanten adviseert, moet zij zich verdiepen in klanten door informatie over hen in te winnen. Zo moet het bedrijf weten welke beleggingsdoelstellingen klanten hebben en onderzoeken of zij de risico’s van een product begrijpen en financieel kunnen dragen. Visie moest haar advies op deze informatie aanpassen. De AFM heeft vastgesteld dat Visie onvoldoende informatie over haar klanten inwon.

Misleidende en onjuiste informatie

Volgens de toezichthouder informeerde Visie klanten ook niet goed over de dienstverlening en de aangeboden producten. Klanten ontvingen onjuiste, misleidende en onduidelijke informatie. Visie verstrekte relevante informatie over de diensten en producten te laat en handelde klachten bovendien niet goed af.

Beleidsbepaler niet getoetst

De toezichthouder constateerde ook dat het dagelijks beleid bepaald werd door een persoon die niet was getoetst door de AFM. Een onderneming moet de personen die haar beleid bepalen, vooraf aanmelden en laten toetsen door de AFM, die dan de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze personen moet vaststellen. Visie had deze beleidsbepaler niet aangemeld. De AFM kon de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze persoon daarom niet vaststellen.

Gevolgen intrekking vergunning

Omdat haar vergunning is ingetrokken, mag Visie geen vergunningplichtige activiteiten meer ontplooien. De maatregel is behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tegen de uitspraak van het CBb staat geen rechtsgang meer open.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.