AFM legt Revo boetes op wegens overtredingen Wwft

0

De AFM heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Revo Capital Management vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De overtredingen vonden plaats tussen juli 2018 en december 2020. Het gaat om boetes van 28.000 en 125.000 euro.

Revo krijgt een boete van 28.000 euro omdat de twee beleggingsfondsen die zij beheerde geen Wwft-risicobeoordeling hadden opgesteld en ook niet beschikten over beleid om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Het bedrijf krijgt daarnaast een boete van 125.000 euro omdat het er niet voor heeft gezorgd dat de fondsen over passende procedures beschikten om te bepalen of hun cliënten ‘politiek prominente personen’ (PEP) waren.

Light-beheerder

Revo is een geregistreerde beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (light-beheerder) die onder het registratieregime valt. Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. Beheerders van beleggingsinstellingen hebben onder de Wwft een rol als poortwachter, om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Revo heeft deze rol niet naar behoren vervuld. De AFM heeft vastgesteld dat de fondsen die Revo beheerde tot december 2020 niet voldeden aan verschillende Wwft-verplichtingen. Hierdoor liepen zij het risico dat hun dienstverlening werd misbruikt voor het witwassen van geld of voor het financieren van terrorisme.

Ontbreken van risicobeoordeling

“Beheerders moeten ervoor zorgen dat de fondsen die zij beheren, hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vaststellen en beoordelen. Deze risicobeoordeling dient als basis voor het Wwft-beleid van de fondsen, dat ze in staat moet stellen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen. Tot december 2020 hadden de fondsen die Revo beheerde geen risicobeoordeling uitgevoerd en beschikten zij over geen enkele vorm van Wwft-beleid”, aldus de toezichthouder.

PEP-controle

Beheerders moeten ook zorgen voor procedures om te bepalen of cliënten een hoge functie in het openbaar bestuur vervullen of hebben vervuld (‘politiek prominente personen’ oftewel ‘PEPs’). Zakelijke relaties met deze groep brengen namelijk een grotere kans op reputatieschade, corruptierisico en andere risico’s met zich mee. De AFM heeft vastgesteld dat de fondsen die Revo beheerde tot december 2020 geen beleid of eigen procedures hadden om te bepalen of hun cliënten PEPs waren. Zij beschikten ook niet over andere passende risicobeheersystemen waarmee de ‘PEP’-status van hun cliënten kon worden gecontroleerd.

Hoogte van de boetes

Op deze overtredingen staan boetes met een basisbedrag van 500.000 (ontbreken risicobeoordeling en Wwft-beleid) en 2 miljoen euro (ontoereikende risicobeheersystemen voor de controle op PEPs). De AFM heeft beide basisbedragen in dit geval met 25% verhoogd vanwege de ernst en de duur van de overtredingen. Daarbij is voor de AFM onder meer relevant dat de beleggingsfondsen voornamelijk cliënten met hoge risico’s op witwassen bedienden en dat de overtredingen meer dan twee jaar hebben voortgeduurd. De omvang van de onderneming geeft aanleiding om de boetebedragen uiteindelijk te verlagen tot respectievelijk 28.000 en 125.000 euro.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.