AFM kijkt kritisch naar werken met freelancers

0

Een freelancer wordt binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft) op dezelfde wijze behandeld als de medewerker met klantcontacten die in loondienst is. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee voor de financiële dienstverlener die als opdrachtgever gebruik maakt van de freelancer. De AFM kijkt de laatste jaren kritisch naar freelance-constructies en doet hier gericht onderzoek naar. Bureau D&O doet een aantal aanbevelingen.

Zo moet de opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden de vakkennis van de freelancer toetsen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen en controleren of de freelancer niet eerder failliet is verklaard. Daarnaast is de financiële dienstverlener ook verantwoordelijk voor eventuele fouten die de freelancer maakt. Voor de freelancer is het van belang dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor dat gebruik maakt van de freelancer vooraf verklaart af te zien van regres op de freelancer voor door hem begane fouten die tot een schadevergoeding leiden.

De AFM kijkt de laatste jaren kritisch naar freelanceconstructies en doet hier gericht onderzoek naar. In de praktijk ziet de AFM constructies waarbij bijvoorbeeld de freelancer over te weinig vakkennis beschikt en/of waarbij de aansprakelijkheid voor fouten ten onrechte geheel bij de freelancer wordt gelegd. De AFM is hierbij extra kritisch op financieel dienstverleners die samenwerken met freelancers die niet zelf beschikken over een Wft-vergunning.

Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren adviseert Bureau D&O extra aandacht te besteden aan de volgende twee aspecten bij het samenwerken met freelancers voor functies waarbij klanten door de freelancer worden geadviseerd over financiële producten:

1. Zorg dat in de overeenkomst van opdracht duidelijke afspraken worden gemaakt hoe de werkzaamheden door de freelancer moeten worden uitgevoerd. Daarnaast moeten afspraken worden vastgelegd hoe de opdrachtgever de correcte naleving van de regels en procedures controleert en wat precies van beide partijen wordt verwacht ten aanzien van aansprakelijkheid voor fouten.
2. Maak de keuze om alleen met freelancers samen te werken die beschikken over een eigen Wft-vergunning. Hierdoor is er garantie dat de freelancer over het vereiste deskundigheidsniveau beschikt en dat deze intensief gecontroleerd is op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Bureau D & O heeft een modelovereenkomst van opdracht ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.