AFM in beroep tegen uitspraak DSB

0

De AFM heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak afgelopen november van de tuchtrechter, die moest oordelen of een accountant  de jaarrekening 2008 van DSB wel goed heeft gecontroleerd. De accountant van Ernst & Young heeft een berisping gekregen door die jaarrekening goed te keuren, maar dat gaat de AFM niet ver genoeg.

De AFM kan zich er overigens wel in vinden dat de externe accountant is berispt. “Blijkens de uitspraak deelt de Accountantskamer het standpunt van de AFM dat de controle van de post kredieten, de belangrijkste balanspost, met onvoldoende diepgang en onvoldoende professioneel-kritische instelling is uitgevoerd. En dat met de uitgevoerde controlewerkzaamheden de accountant onvoldoende controle-informatie heeft verkregen over het bestaan van deze balanspost. Omdat deze balanspost ruim 6,8 miljard bedroeg en ruim 86% van het balanstotaal uitmaakte, is deze voor de controle een zeer belangrijk object van onderzoek.”

Maar op een aantal belangrijke punten heeft de tuchtrechter geoordeeld dat de tuchtklacht van de AFM ongegrond was. De toezichthouder vindt dat het in het belang van het accountantsvak is dat in deze zaak ook een hogere rechter om een oordeel wordt gevraagd. Het gaat daarbij in de kern om de vraag of de accountant de controle op alle onderdelen met een voldoende professioneel kritische instelling heeft verricht.

De AFM is van mening dat de professionaliteit van een accountant impliceert dat hij verkregen signalen die relevant zijn voor de controle meer zorgvuldig moet betrekken om tot een objectief oordeel te kunnen komen. Ook mag een accountant zich naar de mening van de AFM niet te gemakkelijk beroepen op een minimalistische uitleg van controlestandaarden die als open normen zijn geformuleerd. Ook meent de toezichthouder dat de accountant zijn goedkeurende verklaring niet had mogen afgeven op 29 juni 2009, omdat hij op dat moment niet beschikte over toereikende controle-informatie. In oktober 2009 ging DSB failliet. Naar het oordeel van de AFM is ten onrechte dit onderdeel van de klacht, dat al expliciet in de tuchtklacht was opgenomen, buiten beschouwing gelaten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.