AFM: gratis oriënterend gesprek

0

,,Het is voor uw klant belangrijk om in een vroeg stadium te weten of u een oplossing heeft voor zijn financiële vraag. Voor veel klanten is het nog niet duidelijk vanaf welk moment zij moeten betalen voor financieel advies. Het is goed dat klanten weten dat zij een oriënterend gesprek kunnen voeren met een adviseur of bemiddelaar voordat zij een adviestraject starten”, zo schrijft de AFM in haar nieuwsbrief.

Onder oriëntatie verstaat de toezichthouder een gesprek waarin de adviseur of bemiddelaar een globale indruk geeft van zijn dienstverlening en de kosten daarvan. In deze fase kunnen klant en financiële dienstverlener vaststellen of zij iets voor elkaar kunnen betekenen. ,,Bijvoorbeeld in het geval van een hypotheek bepaalt de klant op hoofdlijnen of de financiële dienstverlener een oplossing kan bieden die in zijn behoefte voorziet. Als de verlangde hypotheek het maximaal te lenen bedrag ruimschoots overschrijdt, dan is een adviestraject waarschijnlijk niet nuttig.”

Het kan ook voorkomen dat de kosten van een advies niet opwegen tegen de baten, zo gaat de AFM verder. ,,Dit is bijvoorbeeld het geval als het vrijvallend kapitaal van een lijfrente (zeer) klein is waardoor het voor de klant niet belangrijk is als aanvulling op het inkomen na pensionering.

De kosten van een adviesgesprek over het vrijvallend kapitaal staan dan niet in verhouding tot de mogelijke opbrengsten die voortvloeien uit dit advies.”  

De AFM schrijft verder dat één gesprek doorgaans voldoende voor een oriëntatie. ,,Het is niet de bedoeling dat er tijdens een oriëntatiegesprek specifiek advies wordt gegeven, bijvoorbeeld door concreet naar de situatie van de klant te kijken.”

Financiële dienstverleners kunnen een oriënterend gesprek gratis aanbieden, maar dit hoeft niet. ,,Het is belangrijk dat adviseurs en bemiddelaars de kosten die komen kijken bij de oriëntatiegesprekken onderdeel maken van het (interne) verdienmodel.”

Voor producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen, geldt vanaf 1 juli dat de klant tijdens de oriëntatiefase ook het standaard DVD krijgt. De klant ontvangt het DVD dus voordat hij heeft besloten of hij een adviestraject wil starten. ,,Met een oriënterend gesprek en het DVD kan de klant beslissen of hij met een adviseur of bemiddelaar een adviestraject wil starten. Als de klant besluit om een advies af te nemen, dan vindt de AFM het ook wenselijk dat een adviseur of bemiddelaar deze kosten rechtstreeks in rekening brengt bij de klant. Niet alleen financiële dienstverleners, maar ook de directe aanbieder (bijvoorbeeld een bankadviseur) moet de advieskosten rechtstreeks bij de klant in rekening brengen. De directe aanbieder mag deze kosten namelijk niet in de prijs van het financiële product verwerken”, aldus de AFM.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.