AFM geeft toelichting op nieuwe toetswijze

1

Waar de AFM adviseurs bij vragen eerder nog doorverwees naar de Ondernemersloket, komt de toezichthouder nu toch met een toelichting op het Toetsmoment nieuwe leennormen hypotheekverstrekking. Er wordt rekening gehouden met individuele gevallen.

‘In individuele gevallen kunnen hypotheekaanbieders onder voorwaarden gemotiveerd een uitzondering toestaan op de leennormen.’

Het aanpassen van de huidige toetswijze sluit volgens de AFM aan bij de Europese hypotheekrichtlijn die sinds de zomer van kracht is. “Het moment waarop getoetst wordt of de hypotheek verantwoord kan worden verstrekt, is hierdoor gewijzigd. De Mortgage Credit Directive verplicht hypotheekaanbieders sinds 14 juli 2016 een bindend hypotheekaanbod te verstrekken. Omdat aanbieders verplicht zijn een verantwoord krediet te verstrekken moet dat hypotheekaanbod getoetst zijn aan de leennormen die gelden. Voorheen werd er getoetst op het moment van de voorlopige offerte.” Op 1 januari 2017 wijzigen de leennormen voor hypotheekverstrekking.

Overgangstermijn individuele gevallen

De toezichthouder vindt het belangrijk dat aanbieders en adviseurs tijdig rekening houden met wijzigingen in de leennormen. De AFM is daarom met de hypotheekaanbieders in gesprek gegaan over de toets bij verantwoorde kredietverlening. Hierover zegt de AFM: “Omdat het toetsen bij bindend aanbod bij de huidige toetswijze van hypotheekaanbieders kan leiden tot problemen met consumenten, heeft de AFM aangegeven rekening te houden met een overgangstermijn. Aanvragers die na 1 januari 2017 een definitief aanbod krijgen maar voor 31 december 2016 een offerte hebben gevraagd kunnen door de hypotheekaanbieder getoetst worden met de leennormen uit 2016. Deze overgangstermijn geldt tot 1 februari 2017.

Als de nieuwe toetswijze in individuele gevallen bij consumenten tot financiële problemen leidt dan kunnen hypotheekaanbieders onder voorwaarden gemotiveerd een uitzondering toestaan op de leennormen. Dit kan alleen als het verantwoord is om dat krediet te verlenen.” In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok van Wonen en Rijksdienst, dat hij ervan uitgaat dat de overeengekomen lijn tussen AFM en de sector ervoor zorg dat consumenten die in een knellende situatie dreigen te belanden niet de dupe worden van de wijziging van de systematiek.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.