AFM: ‘Financieel advies blijft taak van adviseur’

0

Adviessoftware is een goed hulpmiddel voor financieel adviseurs. Maar voor het geven van goed financieel advies aan klanten is meer nodig. Tot die conclusie (en aanbevelingen) komt de AFM nadat het een aantal veelgebruikte softwarepakketten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) heeft onderzocht.

Omdat de functies die door de AFM zijn onderzocht ook voorkomen in softwarepakketten voor andere financiële producten, zijn de conclusies volgens de toezichthouder ook relevant voor adviessoftware voor financieel dienstverleners in het algemeen. AFM: “Adviessoftware helpt financieel adviseurs bij het uitvragen van informatie en wensen van de klant, over bijvoorbeeld inkomen, risicobereidheid en persoonlijke doelen. Maar bij het geven van goed advies over geschikte financiële producten op basis van deze gegevens, kan de software hooguit een ondersteunende rol spelen. Goed advies blijft het terrein en de eindverantwoordelijkheid van de financieel adviseur.”

Aanbevelingen

Omdat financieel adviseurs beschikken over gevoelige klantdata is het belangrijk dat deze data goed beveiligd zijn. Zowel voor opslag via lokaal geïnstalleerde software als voor cloudsoftware heeft de AFM in het rapport een aantal specifieke aandachtspunten voor financieel adviseurs die met adviessoftware werken:

  • Onderzoek goed op welke manier de software u precies ondersteunt, en wat u verder zelf moet doen om tot een goed advies te komen en invulling te geven aan de wettelijke eisen.
  • Zorg altijd voor goede schriftelijke onderbouwing van de adviezen die u geeft. Adviessoftware is gericht op het vastleggen van keuzes, maar vaak niet op de onderbouwing.
  • Let op goede dossiervorming bij het geven van advies, bij veel pakketten moet dat handmatig gebeuren.
  • De leverancier van de adviessoftware zorgt doorgaans voor opslag van klantgegevens in de cloud. Verzeker u ervan dat de klantinformatie daar goed beveiligd is, bijvoorbeeld door naar certificeringen te vragen, zoals ISO 27001. En maak afspraken over bewaartermijnen en beschikbaarheid van data.

In het rapport over het gebruik van AOV-softwarepakketten staan nog meer aandachtspunten voor financieel adviseurs in de omgang met adviessoftware.

Stichting Contactgroep Automatisering

De Stichting Contactgroep Automatisering, waarbij de leveranciers zijn aangesloten van alle relevante adviespakketten die door adviseurs en bemiddelaars worden gebruikt, heeft in een reactie aangegeven de visie van de AFM te delen en hieraan verdere ondersteuning te geven.

Voorzitter Michael Mackaaij: “Ik ben blij dat de AFM in haar notitie allereerst de adviseur als mens centraal blijft stellen als verantwoordelijke voor een goed advies. Automatisering is en blijft een hulpmiddel. Het is niet zo dat iemand die de techniek van de adviessoftware beheerst daarmee ook een goed adviseur is. Hoewel de pakketten steeds beter inspelen op wettelijke vereisten aan advies, is het belangrijk dat de AFM nogmaals het belang en de eigen verantwoordelijkheid van de adviseur benadrukt”.

Kennisachterstand informatiebeveiliging

Stichting CGA onderschrijft het belang van informatiebeveiliging. Alleen al vanwege de invoering van de Europese DORA wetgeving, waardoor dit onderwerp in de komende tijd een toenemend belang zal krijgen. Mackaaij: “Leveranciers van IT diensten zullen hier maximale invulling aan geven. In de praktijk is echter te zien dat de adviseur als afnemer, en zijn medewerkers, vaak een kennisachterstand hebben. De risico’s zijn onvoldoende bekend of worden onderschat. Maar ook is er vaak onvoldoende know how hoe op het kantoor zelf de digitale veiligheid kan worden verbeterd.”

Grotere bewustwording is hier volgens Stichting CGA noodzakelijk en dat begint bij het begrip dat ook het bieden van digitale veiligheid en dus ook privacybescherming een belangrijk onderdeel van de totale dienstverlening is, zegt Mackaaij. “Klanten moeten er simpelweg op kunnen vertrouwen dat hun data veilig zijn. Dit geldt niet alleen voor de werkzaamheden die zich fysiek op het kantoor zelf afspelen, maar ook waar het om door het kantoor uitbestede diensten gaat. Onderdeel hiervan zijn solide, contractuele afspraken met de leveranciers. CGA zal, in samenwerking met andere brancheorganisaties en marktpartijen, helpen om deze bewustwording te vergroten”.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.