AFM en DNB willen rem op Nibud-systematiek

0

Bij een onverkorte toepassing van de Nibud systematiek zal volgens AFM en DNB de hypothecaire leenruimte de komende jaren aanzienlijk worden verruimd. In sommige gevallen is sprake van een toename van meer dan 10%. Een op termijn onwenselijke situatie schrijven de toezichthouders in een reactie op de internetconsultatie voor de Regeling hypothecair krediet 2019 (RHK).

Toezichthouders tegen schrappen energieprestatiegarantie

Vrijwel alle inkomensgroepen kunnen volgend jaar al meer lenen, zij het in de meeste gevallen beperkt. In de jaren daarna, wanneer de door het kabinet aangekondigde lastenverlichting wordt doorgevoerd, verwachten de toezichthouders echter een aanzienlijke verruiming van de leenruimte. “De eerste ramingen van het Nibud wijzen erop dat de financieringslastpercentages in 2021, aan het eind van de lopende kabinetsperiode, voor de meeste inkomensgroepen substantieel toenemen ten opzichte van 2018. “Dit vertaalt zich in sommige gevallen in een toename van de leenruimte van meer dan 10%. Deze verruiming is onwenselijk. AFM en DNB adviseren de extra bestedingsruimte die de komende jaren ontstaat te gebruiken om de buffers van huishoudens te vergroten in plaats van de leenruimte.”

Groene overkreditering

Hoewel AFM en DNB de noodzaak van de verduurzaming van woningen onderschrijven, mag wat hen betreft de ambitie om de bebouwde omgeving versneld te verduurzamen niet ten koste gaan van bescherming van consumenten tegen overkreditering. “Op verduurzaming gerichte kredietverlening dient verantwoord en in het belang van de klant te zijn. Het is daarom cruciaal dat huishoudens die gebruik maken van de aanvullende leenruimte voor energiebesparende maatregelen ook daadwerkelijk op afzienbare termijn de veronderstelde besparing op hun energierekening realiseren. AFM en DNB constateren, mede naar aanleiding van de consultatie door het Nibud, dat dit echter allerminst zeker is.”

Energieprestatiegarantie

De voorgestelde wijziging om ook zonder het overleggen van een energieprestatiegarantie aanvullend te kunnen lenen, is volgens beide toezichthouders dan ook een stap in de verkeerde richting. “Het risico is groot dat gebruik van deze aanvullende leenruimte leidt tot overkreditering.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.