Adviseur en werkgever werken samen voor bewuste pensioenkeuzes

1

Maatwerk bieden op het gebied van keuze- en levensfasebegeleiding is waar de adviseur het verschil gaat maken voor zijn klant, de werkgever. Dat en meer schrijft Willem Wesselink (Nationale-Nederlanden Pensioen) in zijn column voor InFinance.

“Het gaat om pensioenkeuzes met een grote impact op het inkomen van nu en later”

Auteur: Willem Wesselink, directeur marketing Nationale-Nederlanden Pensioen

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Die afspraken zijn geconcretiseerd in de Wet toekomt pensioenen (Wtp). Welke trends zie ik?

Pensioen meer waarderen door bewust pensioenkeuzes te maken

Een van de doelstellingen is om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. De deelnemer kan hierdoor zelf meer keuzes maken zoals:

  • Compensatie. Kies je voor consumeren nu of voor een hoger inkomen later?
  • Hoe duurzaam wil ik voor mijn pensioen beleggen?
  • Neem ik wel of geen aanvullende nabestaandenpensioen?
  • Neem ik 10% contant pensioengeld op of wil ik meer pensioeninkomen ontvangen?
  • Wil ik een lager zeker pensioen, of mogelijk hoger pensioen dat meebeweegt met de financiële marktontwikkelingen?

Werknemers gaan deze pensioenkeuzes zelf maken en dat vergt aanpassingen. Het gaat om keuzes met een grote impact op het inkomen van nu en later. Meer dan ooit komt er aandacht voor het bieden van persoonlijke activatie- en transitiecommunicatie.

Werkgevers ondersteunen bij ’goed werkgeverschap’

Werkgevers onderscheiden zich met ‘goed werkgeverschap’ om talent te behouden en nieuwe werknemers te werven. De behoefte aan aanvullende werkgeverdiensten neemt dan ook toe de komende jaren. Diensten die helpen om keuzes te maken worden daarom steeds belangrijker. Keuzes rond persoonlijk welzijn, financiële fitheid en voor het versterken van de vitaliteit van onze vergrijzende samenleving

Nauwere samenwerking adviseur en werkgever, helpen met datainzichten

Maatwerk bieden op het gebied van keuze- en levensfasebegeleiding is waar de adviseur het verschil gaat maken voor zijn klant, de werkgever. Hiervoor is werknemerdata (geanonimiseerd) nodig. Pensioenverzekeraars kunnen adviseurs daarbij helpen door deze data te vertalen naar trends en inzichten waarmee een advies gestaafd kan worden. Hierdoor wordt het ‘Zakelijk kameraadschap’ met adviseurs hechter en kunnen we samen maatschappelijke uitdagingen invullen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.