Adviezen uit onverdachte bron

0

In november heeft de AFM het rapport ‘Marktindrukken 2021’ gepubliceerd. We mopperen wel eens op de toezichthouder. De inhoud van deze notitie verdient echter om meerdere redenen veel waardering.

‘Denk als ondernemer eens na over het thema: samen werken aan samenwerking!’

Financieel adviseurs zijn bij wet verplicht vragen van de toezichthouder te beantwoorden. Onder meer via de Markt Monitor Adviseurs stelt de AFM aan adviseurs vragen over de ontwikkelingen binnen hun bedrijf. Op een totaal van 6.755 advieskantoren hebben slechts 10 kantoren deze vragen niet beantwoord. Een resultaat waar elk onderzoeksbureau jaloers op is. De AFM beschikt daarmee over de beste inzichten over de actuele ontwikkelingen bij financieel advieskantoren.

Vele jaren geleden is, via de inmiddels opgeheven Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening, getracht deze data van de AFM voor de sector te ontsluiten. Dat stuitte op een onwrikbaar nee. Het argument hiervoor was, dat het de toezichthouder niet is toegestaan op grond van de wet verkregen informatie te delen met derden. Nu deelt de AFM een heel klein deeltje van deze data wel. Daardoor hebben wij nu harde gegevens over de verdeling van het intermediair naar fte. Zo ook over de omzet per fte per grootte van kantoren. De informatie laat ook zien dat het intermediair voor 85% bestaat uit kantoren met maximaal 5 fte.

De informatie is belangrijk als betrouwbare benchmark. Het is te wensen dat de AFM de ruimte ziet om in de komende tijd meer informatie op dit gebied met de sector te delen. Simpelweg omdat juiste informatie de sector alleen maar kan versterken.

Mooi compliment

Terecht, maar daarom niet minder positief, is om in het rapport de volgende passage tegen te komen: Financieel dienstverleners spelen een belangrijke rol bij de financiële beslissingen van veel consumenten. Met het oog op de soms aanwezige complexiteit van financiële producten en de bijbehorende risico’s, zijn financieel adviseurs een belangrijke schakel binnen de hele keten van financiële dienstverlening. Ik denk zo op het eind van dit bizarre jaar een mooi en terecht compliment, ook aan het kleinere intermediair!

Deskundig door samenwerken

Uitgaande van het feit dat het intermediair in overwegende mate kleinschalig is maar tegelijkertijd een maatschappelijk belangrijke functie heeft, komt de AFM met een advies waarover elke adviseur zou moeten nadenken. De kern van het advies is dat de AFM aangeeft dat een relatief klein kantoor niet op alle gebieden even deskundig kan zijn. De AFM roept daarom op om serieus na te denken om, met behoud van zelfstandigheid, samenwerking te zoeken met collega-financieel-adviseurs die op andere gebieden expertise hebben waardoor klanten een aanvullende dienstverlening kan worden geboden naast de eigen dienstverlening.

Ik zou aan die gedachte nog iets willen toevoegen. Als we zien dat financieel adviseurs op lokaal niveau een spilfunctie hebben samenwerkt kan hebben. Natuurlijk kunnen niet alleen de notaris, accountant en de makelaar deelnemers aan dat netwerk zijn, maar ook de installateur die de woning kan verduurzamen, de mediator bij echtscheiding, de professionele executeur.

Vragen die we in de komende tijd misschien met elkaar kunnen beantwoorden zijn daarbij onder meer:

  • Wie zijn de natuurlijke netwerkpartners?
  • Hoe selecteer ik deze partners?
  • Wat is het belang van elk van de partners?
  • Hoe leren partners van elkaar?
  • Hoe positioneert het netwerk zich binnen de eigen gemeenschap?

Een suggestie voor de komende tijd: denk als ondernemer eens na over het thema: samen werken aan samenwerking!

Voor nu fijne feestdagen en een goed 2022!

 

Deze column werd eerder gepubliceerd in de InFinance-special Kansen & Visies 2022.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Jurjen Oosterbaan Martinius

Jurjen Oosterbaan Martinius is al 30 jaar eigenaar van Bureau DFO. Hij is een autoriteit op het gebied van Wft en biedt financieel dienstverleners ondersteuning op het gebied van ondernemerschap en strategische vraagstukken.