‘Actieve transparantie bij schadeverzekeringen’

0

De AFM wil dat financiële dienstverleners hun klanten altijd “actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen” geven. Adfiz is het hier niet mee eens.

De toezichthouder zegt dit in zijn reactie op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. Op 23 februari 2018 treedt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie, Insurance Distribution Directive (IDD), in werking. De IDD heeft tot doel om een gelijk speelveld te creëren voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, verbetering van de bescherming van de consument en bevordering van een interne markt voor financiële diensten. Implementatie van de IDD leidt ook tot wijzigingen in de informatieverstrekking en toezicht op het productontwikkelingsproces.

Provisie

In het huidige wetsvoorstel staat dat een financiële dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen hoeft te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie, als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. AFM: “Wij zijn er echter voorstander van dat dienstverleners hun klanten altijd actief informeren over de hoogte van de provisie. Ook als deze door de klant niet rechtstreeks, maar via de verzekeringspremie wordt betaald.”

De AFM wil hiermee voorkomen dat alleen consumenten die zelf vragen naar de hoogte van de provisie hierover worden geïnformeerd. “Zeker in een online omgeving, waar er geen face-to-face-contact is tussen dienstverlener en consument, is het voor consumenten vaak niet of zeer lastig om te vragen naar de hoogte van de provisie. Door actieve transparantie van financiële dienstverleners is het voor klanten inzichtelijk wat de kosten zijn en welke dienstverlening daar tegenover staat”, aldus de toezichthouder.

Consumentenonderzoek

De informatiebehoefte over de kosten is bij consumenten groot: 87% wil dat de financiële dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. Dit blijkt uit de AFM Consumentenmonitor van oktober 2017.

Adfiz oneens met AFM

De AFM pleit in haar consultatie dus voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is volgens Adfiz een onverstandig en ondoordacht voorstel. “Wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen. Wij steunen dan ook de tekst van het geconsulteerde conceptbesluit. Deze volgt de Europese eisen en regelt dat financieel dienstverlener transparant zijn over de wijze van beloning en wanneer de consument erom vraagt ook over de hoogte. Daarmee sluit het besluit aan op de transparantie eisen in de Europese richtlijn en de praktijk van de Nederlandse schademarkt. Bovendien, en dat is het belangrijkste, het biedt een veel betere garantie dat consumenten in hun afwegingen zowel de kosten als de toegevoegde waarde van advies meenemen”, aldus de branchevereniging.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.