ABP ziet pensioenverlaging 2021 als reëel gevaar

0

Het het vandaag gepubliceerde jaarverslag van ABP blijkt dat 2018 een jaar met ups en downs is geweest. In de eerste drie kwartalen kende de financiële positie van ABP een stijgende lijn, daarna ging het bergafwaarts.

De slechte gang van zaken in het vierde kwartaal heeft ook zijn weerslag gehad op de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Deze is hierdoor onder het vereiste minimum uitgekomen.

 

Slecht vierde kwartaal

De stijgende lijn uit de eerste drie kwartalen werd in het vierde kwartaal teniet gedaan door ontwikkelingen op de financiële markten en een dalende rente. Voor de deelnemers aan het pensioenfonds betekent dit dat pensioenverhoging er de komende jaren niet in zit. Volgens ABP is er reële kans dat de pensioenen moeten worden verlaagd in 2021. ABP heeft stappen gezet in 2018 om pensioen begrijpelijker en eenvoudiger te maken voor de deelnemer.

Actuele dekkingsgraad onderuit

De actuele dekkingsgraad daalde van 104,4% begin 2018 naar 97,1% aan het eind van het jaar. Vooral in het vierde kwartaal was er sprake van een sterke daling. De beleidsdekkingsgraad steeg van 101,5% naar 103,8%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over 12 maanden. Dit niveau noodzaakt ABP tot het indienen van een nieuw herstelplan begin 2019. Hieruit volgt dat er in 2019 geen verlaging van de pensioenen hoeft te worden doorgevoerd. Aan de andere kant is het niveau van de beleidsdekkingsgraad te laag om de pensioenen te kunnen verhogen.

ABP

Last van dalende rente en koersen

In de grafiek worden de ontwikkeling van de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad vergeleken met het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) van 104,2% en het vereist eigen vermogen (VEV) van 128,2%, vanaf eind december 2017 tot en met eind december 2018. Hierin wordt zichtbaar dat het MVEV-niveau van 104,2% ultimo 2018 net niet is gehaald. Dit betekent dat een verlaging van de pensioenen over twee jaar niet kan worden uitgesloten.
De daling van de actuele dekkingsgraad in 2018 van 104,4% naar 97,1% is toe te schrijven aan de negatieve beleggingsrendementen in combinatie met een dalende rente. De volgende factoren hebben aan de daling van de dekkingsgraad bijgedragen:

• de ontvangen premie was onvoldoende voor de in 2018 opgebouwde rechten waardoor de dekkingsgraad met 0.8%-punt is gedaald
• de rente is gedaald, dit zorgde ervoor dat de dekkingsgraad met 4,1%-punt daalde
• het beleggingsrendement was negatief en heeft de dekkingsgraad met 2,3%-punt verlaagd

ABP is het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs en heeft bijna drie miljoen deelnemers. Er zijn 3.643 werkgevers aangesloten bij ABP.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar