Aanvullende zorgpolis aan het infuus

0

De aanvullende zorgverzekeringen dreigen verlieslatend te worden en op termijn te verdwijnen. Tot die conclusie komt DNB in het vandaag verschenen rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’.

De toezichthouder stelt dat polishouders steeds vaker een rationele keuze maken. Ze nemen alleen nog een aanvullende verzekering als zij verwachten daarvan gebruik te gaan maken en zeggen hem weer op als de zorg is geleverd.

Overhevelen naar basispolis

DNB: “Dit vraagt om een kritische blik van zorgverzekeraars op de behoeften van polishouders en de mogelijkheden om daarbij een passend en duurzaam verdienmodel te ontwikkelen. Indien de zorg in de aanvullende verzekering niet langer tegen een redelijke prijs verzekerd kan worden, kan de overheid onder druk komen te staan om de zorg uit de ‘oude’ aanvullende verzekering op te nemen in het basispakket. Dat kan de toegankelijkheid van deze zorg bevorderen, maar stelt de betaalbaarheid van basiszorg verder op de proef.”

Reserves geslonken

In het rapport beschrijft DNB verder dat de ruimte om ook in de toekomst reserves in te zetten voor premiedemping, door een combinatie van gestegen solvabiliteitseisen, dalende resultaten en de in het verleden verbruikte reserves om premiestijgingen te dempen, kleiner is geworden.

Het is daarom volgens DNB van belang dat zorgverzekeraars hun bedrijfsmodel en risicomanagement blijven moderniseren en de financiële buffers op peil houden om de soliditeit op (middel)lange termijn te borgen. “Dat voorkomt dat zij de premie fors moeten verhogen bij (onverwachte) tegenvallers. Een forse premieverhoging kan bovendien gepaard gegaan met uitstroom van verzekerden en dit kan de houdbaarheid van het bedrijfsmodel onder druk zetten. Een snellere afrekening van schadejaren en verdere verbetering van het risicovereveningssysteem zijn daarnaast nodig om de financiële onzekerheid te verkleinen.”

Lastig inschatten

De inkomsten vanuit de risicoverevening en de daadwerkelijke zorgkosten worden in bepaalde gevallen met een vertraging van twee tot drie jaar afgerekend. Mede hierdoor blijft het correct inschatten van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar voor veel zorgverzekeraars lastig, zegt DNB.

Lees hier het volledige DNB-rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars’

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.