Aantal gepensioneerden neemt rap toe

0

Nederland staat wereldwijd op een gedeelde tweede plaats als het gaat om de toename van het aantal gepensioneerden. Desondanks ontlopen wij de zwaarste financiële klappen als gevolg van de vergrijzing. Dat blijkt uit een analyse van Mercer naar de pensioendruk als gevolg van vergrijzing.

Uit het onderzoek van Mercer blijkt dat de groep van 15 tot en met 64 jaar tot 2020 over de hele wereld kleiner wordt, met een uitschieter van 6% krimp in Hongkong. Het percentage gepensioneerden van de totale Nederlandse bevolking stijgt met 4%, van 16% in 2012 naar 20% in 2020. Deze toename zet Nederland wereldwijd op een gedeelde tweede plaats, samen met Japan, Tsjechië, Finland, Zuid-Korea, Polen en Slovenië. Hongkong en Singapore staan op een gedeelde eerste plaats. Het onderzoek maakt duidelijk hoe groot de druk is op openbare ouderdomsvoorzieningen als de AOW en het equivalent daarvan in andere landen.

Marc Heemskerk, Retirement Principal bij Mercer: “Achter de kleine percentages gaan heuse aardverschuivingen schuil in de bevolkingssamenstelling van landen. We hebben het over honderden miljoenen werknemers of pensioengerechtigden in 8 jaar tijd. Dat heeft enorme gevolgen voor oudedagsvoorzieningen die door overheden worden gefinancierd. Je kunt wel zeggen dat Europa financieel gezien de klos is. De impact voor het Nederlandse pensioensysteem is kleiner dan elders, doordat wij kapitaaldekking hebben. Langer werken en een lager inkomensniveau lijkt noodzakelijk, tenzij de arbeidsproductiviteit zodanig stijgt dat we ons kunnen permitteren om veel ouderen te verzorgen.”

Dat het Nederlandse pensioenstelsel relatief bestendig is tegen invloeden van buitenaf blijkt uit de Melbourne Mercer Global Pension Index. Het Nederlandse stelsel voerde jaren lang de lijst aan als beste pensioensysteem ter wereld, hoewel het dit jaar voor het eerst is ingehaald door Denemarken.

In reactie op hun ouder wordende bevolking, hebben veel landen de verplichte pensioenbijdrage van hun burgers vergroot, de pensioenleeftijd verhoogd en gekort op uitkeringen. Tegelijkertijd worden werkgevers geacht het gat in gezondheids- en pensioensvoorzieningen op te vullen. Heemskerk: “De internationale trend dat werkgevers de rol van de overheid overnemen komt langzaam op gang. We krijgen met name in opkomende markten steeds meer vragen van werkgevers om pensioenen (opnieuw) in te richten. Nu gaat het nog om grote bedrijven en multinationals, maar dat komt doordat zij meer capaciteit hebben om op dit soort trends in te springen. Kleinere bedrijven volgen straks ook – ze hebben geen keus. Voor Nederland zien we deze trend nauwelijks overigens. De werkgevers hebben hier via hun toezegging in de omvangrijke tweede pijler altijd al een belangrijk aandeel. Nederland heeft hiermee een voortrekkersrol.”

Opkomende markten hebben zo hun eigen uitdagingen. Ook zij vergrijzen, maar daarnaast hebben zij ook een inhaalslag te maken op het gebied van rijkdom en welvaart. Voor hen is de vraag of ze rijk worden voor ze oud worden. Heemskerk: “Opkomende markten staan voor de keus of ze de Westerse wereld volgen, inclusief een welvaartsstaat met houdbaarheidsproblemen. Vooral China is een interessant geval, omdat het één-kindbeleid de vergrijzing in feite versnelt, doordat er geen voeding van onderaf plaatsvindt.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.