Aanspraken Pensioenfonds Allianz NL naar Lifetri

0

Lifetri neemt de activiteiten van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep over. Het betreft hier de aanspraken van inactieve deelnemers en van actieve deelnemers die hun opgebouwde pensioenaanspraken niet hebben overgedragen naar de nieuwe beschikbare premieregeling bij Allianz.

Het gaat om ongeveer 4.000 deelnemers. Met de overdracht is een belegd vermogen van circa 850 miljoen euro gemoeid. Het grootste deel van het langlevenrisico is herverzekerd bij Hannover Re via een longevity swap.

Buy-in en buy-out

Het Pensioenfonds maakt gebruik van de optie om, voorafgaand aan de opheffing van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Groep, de aanspraken allereerst volledig te verzekeren via een zogenaamde buy-in, waarbij het fonds de dienstverlening aan haar deelnemers voortzet. Aansluitend zal de volledige overdracht via een zogenaamde buy-out plaatsvinden waarbij Lifetri de dienstverlening aan de deelnemers zal overnemen.

Beschikbare premieregeling

De actieve deelnemers bouwen vanaf 1 januari 2020 op basis van een beschikbare premieregeling pensioen op bij Allianz. Deze deelnemers hadden de keuze om hun opgebouwde pensioenaanspraken (conform artikel 83 pensioenwet) over te dragen naar de nieuwe beschikbare premieregeling pensioen bij Allianz. Voor de actieve deelnemers die hier niet voor gekozen hebben en de inactieve deelnemers geldt dat Lifetri hun pensioenaanspraken overneemt en garandeert.

Tot de levensverzekeraar Lifetri Groep behoren Klaverblad Levensverzekeringen, Lifetri Verzekeringen en Lifetri Uitvaartverzekeringen, met circa 550.000 polishouders.

Indexatie

Daarnaast ontvangen zij vanaf 1 januari 2021 een gegarandeerde jaarlijkse indexatie die is afgeleid van de Europese inflatie index, de HICPxT. De actieve deelnemers die gekozen hebben om hun pensioenaanspraken wel over te dragen naar de beschikbare premieregeling krijgen deze indexatie mee in hun overdrachtswaarde. Het voornemen is om de collectieve waardeoverdrachten eind dit jaar af te ronden, na goedkeuring van DNB. Pensioenfonds Allianz Nederland Groep wordt vervolgens geliquideerd.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.