Aanpassingen basisverzekering 2017

0

Vanaf 1 januari 2017 wordt het vergoedingenpakket van de basisverzekering aangepast. Ook krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om bij gezondheidsprogramma’s een vrijstelling te geven voor het eigen risico. Prinsjesdag zal meer duidelijkheid geven over het eigen risico in 2017.

Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

Uitbreiding basispakket

Minister Schippers van VWS past het basispakket op verschillende punten aan. Zo zal vanaf 2017 de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaat gedragen kunstgebit een percentage van de kosten worden. Hierdoor zijn volgens de minister de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd. Voor een ‘gewoon’ kunstgebit voor de onderkaak wordt de eigen bijdrage 10% van de kosten. Voor de bovenkaak is dat 8%. Tot 2017 geldt nog de vaste eigen bijdrage van 125 euro.

Overige uitbreidingen basisverzekering

  • operatie van het bovenooglid;
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen. De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen. Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor 33 miljoen euro extra.

Consumenten moeten er rekening mee houden dat de hoogte van de vergoeding voor bepaalde zorg per polis en/of aanbieder kan verschillen. (Hier stond eerder dat niet altijd het complete basispakket wordt aangeboden, hetgeen onjuist is. De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk, maar voor de polisvoorwaarden en de hoogte van de vergoedingen geldt dat dus niet.)

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.