Aangepaste leennorm voor onzuinige woning

0

Naast de bestaande mogelijkheid om extra te lenen voor zeer energiezuinige woningen, zou volgens het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) een aanpassing van de leennormen overwogen kunnen worden voor woningen die juist erg onzuinig zijn.

Het was een van de zaken waarvoor het FDC in zijn vergadering van 5 maart 2019 aandacht vroeg. Daarin benadrukte het tevens geen voorstander te zijn van een verruiming van de leennormen. In het verlengde daarvan vroeg het aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de financiële stabiliteit, die nieuwe financieringsmogelijkheden ten behoeve van de verduurzaming van woningen met zich meebrengen. Wat het comité betreft dient de financiering van verduurzaming consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen. Daarnaast moeten er voor deze vorm van financiering voldoende waarborgen zijn afgegeven ten aanzien van de gerealiseerde energiebesparing.

Gevaar woningtaxaties

In zijn vergadering stelde het FSC op basis van een onderzoek van DNB vast dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet verbeteren. Volgens dit onderzoek is er sprake van systematische overwaardering en laten taxateurs zich nog te vaak leiden door de koopsom. Taxateurs stellen in 60% van de gevallen een waarde vast die hoger is dan de koopsom (gemiddeld ruim 5%), en komen in een derde van de gevallen exact op de koopsom uit. Dit heeft volgens het FSC een prijsopdrijvend effect, omdat taxaties de prijsstijgingen niet afremmen en het de werking van de LTV-limiet ondermijnt.

In het FSC spreken vertegenwoordigers van de AFM, DNB en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de financiële stabiliteit in Nederland. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. Bij de bespreking over de Nederlandse huizenmarkt was ook een expert van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanwezig. Het FSC is overigens content met de inspanningen van het ministerie van BZK om maatregelen te nemen die de kwaliteit en onafhankelijkheid van taxaties verbeteren.

Strengere leennorm

Het FSC besprak in het kader van de woningmarkt mogelijke maatregelen om schommelingen op de huizenmarkt en de daaraan gerelateerde financiële stabiliteitsrisico’s te verminderen. Aan de vraagzijde kunnen volgens de deelnemende partijen lagere fiscale en overige subsidies en stabiele en strenge leennormen bijdragen aan een meer evenwichtige ontwikkeling van de Nederlandse huizenmarkt op langere termijn.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.